Logo Hoàng Thành Thăng Long
TruongChinh
Đồng chí
Trường Chinh
(1907 - 1988)
Nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam

- Tên thật: Đặng Xuân Khu
- Quê quán: làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
- Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội (1960 - 1981)
- Từ năm 1968 - 1975, tại Nhà D67, đồng chí đã cùng tập thể Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương phân tích tình hình chiến trường và đưa ra những quyết sách quan trọng đưa cách mạng miền Nam đến thắng lợi cuối cùng.

TẶNG THƯỞNG
Huân chương
Sao Vàng
hcsv
Chia sẻ